CO-ADAPT - Co-Adapt: Climate adaptation through co-creationCO-ADAPT ontwikkelt, test en implementeert een aanpak voor co-creatie van natuurgebaseerde oplossingen ter verbetering van klimaatadaptief waterbeheer.

Het zal een opener en transparanter adaptief waterbeheer ontwikkelen door co-creatie in te bedden in beleidskaders, in het bijzonder die van ruimtelijke planning en waterbeheer.

Financiële info

Projectleider

Somerset County Council

Partners

Vlaamse Landmaatschappij, Farming and Wildelife Group - (FWAG South West), National Trust, Somerset Wildlife Trust, Devon County Council, Open University, Provincie Noord-Brabant, gemeente Vlissingen, Provincie Antwerpen, Permanent Centre for Environment Initiatives, Boulogne Water Board

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen