Chemical emissions from offshore wind farms: assessing impacts, gaps and opportunities

Het Anemoi project heeft als doel de chemische emissies van windmolenparken in de Noordzee te karakteriseren, de impact ervan op het marien ecosysteem in kaart te brengen en oplossingen om deze emissies te reduceren naar voren te schuiven. Ook de impact op offshore aquacultuurproductie zal bestudeerd worden. Om deze doelstellingen te bereiken is een nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheid en niet-gouvernementele organisaties essentieel. Daarom wordt binnen Anemoi ook een sterk participatief stakeholdernetwerk opgebouwd waarin deze actoren zullen samenwerken en kennis delen.

Het project is opgebouwd rond 4 werkpakketten. De samenwerking met stakeholders vormt een integraal deel van ieder werkpakket. In een eerste werkpakket zal de huidige regelgeving rond chemische emissies van windmolenparken in kaart worden gebracht, met aandacht voor de nationale verschillen tussen landen in de Noordzeeregio. Dit werkpakket heeft als doel om een kader te creëren voor harmonisering van regelgeving.
Binnen werkpakket 2 zullen de chemische emissies van offshore windmolenparken en de verspreiding van deze emissies in kaart worden gebracht door veldmetingen en modellering. Hierbij zal gekeken worden naar organische en anorganische contaminanten alsook naar partikels zoals verfpartikels of microplastics komende van de wieken.
In werkpakket 3 worden de risico’s van deze chemische emissies op het mariene ecosysteem ingeschat en wordt bestudeerd of er een impact is op offshore aquacultuurproductie, waarbij ook opportuniteiten voor synergie zullen geëvalueerd worden.
Binnen werkpakket 4 worden oplossingen naar voren geschoven om de impact van chemische emissies te reduceren, vb. door gebruik van efficiëntere anticorrosiemiddelen of door gebruik van alternatieve coatingsverven.

Financiële info

Projectleider

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Partners

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten - Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Helmholtz Zentrum Hereon, Technische Universität Braunschweig, Universiteit Antwerpen, Danmarks Tekniske Universitet, SINTEF OCEAN AS

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie, Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen