Carbon FarmingDe Noordzeeregio heeft sterke onderling verbonden voedselproductieketens. Vanuit deze ketens is er nauwelijks een een langetermijnvisie op duurzaam bodembeheer en groene productieprocessen. Het ontbreken van degelijke, economisch levensvatbare bedrijfscases en een gebrek aan kennis van het potentieel van koolstoflandbouw door economische actoren in de keten, verhindert een snelle acceptatie en een transitie naar groene agrifood productieprocessen die ook C in rekening brengen.

Via economischere businesscases voor koolstofvastlegging uit de praktijk wil dit project de mogelijke bijdrage aan C-sequestratie in beeld brengen en vervolgens zien hoe deze, hetzij in de toeleverings- / productieketen hetzij voor derden kan gevaloriseerd worden om hun ecologische voetafdruk te compenseren. Het zal ook het bewustzijn vergroten over de mogelijkheden en voordelen van koolstofsekwestratie in de hele toeleveringsketen.

Te verwachten resultaten : 1. een verhoogde implementatie van koolstofvastleggingstechnieken dmv transfer van technieken en processen. 2. de validatie van de economische en ecologische haalbaarheid en waarde van koolstofvastleggingstechnieken 3. de verhoging van het bewustzijn rond het belang van koolstofvastlegging als een key-factor bij de vergroening van de agro-economie in de Noordzeeregio

Financiële info

Projectleider

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

Partners

INAGRO, Stichting Bionext, Thünen-Institut für Ökologischen Landbau, Innovatiesteunpunt vzw, Norwegian agricultural extension service, Niedersachsen Netwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie

Thema

Landbouw en visserij

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen