BWN - Building With NatureDe grootste bedreigingen voor onze Noordzeeregio zijn klimaatwijziging, dreigend overstromingsgevaar, kusterosie veroorzaakt door stormvloeden in kust- en estuariene gebieden en hevige regenval met kans op overstromingsgevaar.

Building with Nature is een concept waarbij het daadwerkelijk bouwen mét de natuur, in plaats van bouwen en de gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk beperken. Building with Nature gaat om een nieuw vorm van planontwikkeling waarbij beleidsmakers, ontwerpers, uitvoerders en beheerders van projecten onderwerpen als veiligheid, natuurlijkheid, economisch potentieel, leefbaarheid en duurzaamheid met elkaar verenigen en elkaar laten versterken.

Dit project zoekt naar oplossingen om kustgebieden, estuarienes en stroomgebieden beter te wapenen tegen de effecten van de klimaatwijziging. 

Financiële info

Projectleider

Ministerie Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat

Partners

MDK - afdeling kust, Ecoshape, Building with Nature, Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Schieswig-Holstein Agency for Coastal Defence, National Park and Marine Conservation, The County Administration Board of Skane, Common Wadden sea Secretariat, Vlaamse Milieumaatschappij, Lower Saxony Water Management, Coastal Defence and Nature Conservation Agency, Danish Coastal Authority, Waterschap Noorderzijlvest, Stichting IHE Delft, Scottish Government, Tweed Forum, Scottish Environmental Protection Agency

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen