Building with NatureKlimaatverandering in de Noordzeeregio zorgt voor overstromingsgevaar, kusterosie en hevige regenval. Traditioneel worden dammen en dijken gebouwd om het risico op overstromingen te beperken. Het project Building with Nature (BWN) zoekt oplossingen om kustgebieden, estuaria en stroomgebieden beter te wapenen tegen deze veranderingen door te bouwen mét de natuur.

Het project demonstreert op 13 locaties oplossingen die gebruik maken van natuurlijke processen om overstromingsrisico’s te beperken en/of kusterosiebeheer te realiseren. Zo werkt de Vlaamse Milieumaatschappij in Lichtaart aan de Kleine Nete, met als doelstelling het creëren van meer wateropslagcapaciteit, het geven van een ecologische meerwaarde en het herstellen van de structuur van de waterloop. Op drie recreatiesites zullen bovendien de oeverzones heringericht worden. In Oostende (Mariakerke) onderzoekt het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust het effect van zandsuppletie op kustbescherming.

De soms onzekere prestaties van dergelijke oplossingen belemmeren echter een bredere acceptatie in de Noordzeeregio. Via het verzamelen én monitoren van de effecten van de 13 natuurlijke ingrepen streeft het project ernaar om building-with-nature oplossingen te laten opnemen in het nationale beleid en de investeringsprogramma’s in het Noordzeegebied.

Building with Nature

Financiële info

Projectleider

Rijkswaterstaat (Nederland)

Partners

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – afdeling KUST, Vlaamse Milieumaatschappij

Thema

Integraal waterbeleid

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen