Bodemkwaliteit als sleutelfactor in adaptatie voor klimaatverandering

Met dit project wil Inagro, het provinciaal kenniscentrum voor land- en tuinbouw (Beitem), bodems veerkrachtiger maken door ondernemers inzicht te laten krijgen in de huidige toestand en de evolutie van hun percelen.

Omdat extremen in ons weer steeds frequenter voorkomen, zal de land- en tuinbouwsector zich hierop moeten voorbereiden. Werken aan een gezonde en veerkrachtige bodem is hierbij een belangrijk actieterrein. In samenwerking met hogeschool Vives wordt didactisch te werk gegaan, waarbij zowel de huidige als toekomstige landbouwers bereikt worden.

Locatie van dit project

Financiële info

Projectleider

INAGRO

Partners

Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw

Thema

Landbouw en visserij

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen