In het kader van het gebruik van meer milieuvriendelijke pesticiden, zijn lipopeptiden veelbelovende moleculen. Lipopeptiden zijn een familie van natuurlijke moleculen die klassieke schimmelwerende pesticiden (deels) kunnen vervangen. Het zijn dus biopesticiden.

Het project BioProd wil de drempels wegnemen die de industriële productie van deze nieuwe biopesticiden en van producerende micro-organismen belemmeren. De projectpartners werken aan het optimaliseren van de productieomstandigheden en de zuivering van moleculen, onder meer door het ontwikkelen van innovatieve procedures, die het implementeren van screeningsmethodes bevatten. Op basis van studies van de biologische afbreekbaarheid en toxiciteit van de moleculen, zal een vergelijking gebeuren van de impact van de lipopeptiden t.o.v. de huidig gebruikte chemische moleculen. De projectpartners zullen ook een groot aantal proeven uitvoeren op de formulering van de moleculen om deze meer stabiel, actiever en gemakkelijker bruikbaar te maken. Daarnaast werken zij ook aan de dimensionering van de faciliteiten en de opschaling naar een toekomstige industriële productie van lipopeptiden.

Naast een technisch luik gebeurt er ook een marktanalyse waarbij de verwachtingen en noden van verdelers en eindgebruikers zullen worden bepaald. Dit wordt gebruikt in functie van de promotie van de nieuwe producten. Het eindresultaat van BioProd is de effectieve marktintroductie van deze biopesticiden en uiteindelijk een betere bescherming van het milieu.

BioProd maakt deel uit van de projectenportefeuille SMARTBIOCONTROL.

Financiële info

Partners

Université Lille 1 (Frankrijk), Universiteit Gent

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen