Het project BIOCOMPAL richt zich op de ontwikkeling van nieuwe en hoog-performante biogebaseerde lichte materialen met een lage CO2-afdruk, voor gebruik in de transportsector (luchtvaart, spoorwegen). Dit gebeurt via de valorisatie van biomassa uit de regionale land- en bosbouw.

De projectpartners ontwikkelen hiervoor innovatieve hoog-performante thermo-hardende harsen op basis van natuurlijke hernieuwbare fenolen. Deze harsen dienen om composietmaterialen te maken met een lichtere structuur op basis van textiel uit bio-gebaseerde vezels. Hierbij wordt vlas gebruikt als natuurlijke versterkingsvezel. De sterkte van deze vezels is afhankelijk van de individuele eigenschappen en van de vezelkarakteristieken (lengte, fijnheid). Deze waarden variëren volgens de teeltcondities. De vezels worden gekarakteriseerd om de beste te selecteren.

Om de vezels te gebruiken als mechanische versterking in een composiet, is het bovendien noodzakelijk om een goede vezel/matrix hechting te creëren. Daarom wordt deze grondig bestudeerd op teststalen. De vezels met de beste eigenschappen worden gebruikt om de textielversterkingen te maken. In het kader van het project komen geweven en niet-geweven textielversterkingen in aanmerking.

De projectpartners ontwikkelen en optimaliseren tevens een implementatieprocedure voor lichtere composietstructuren die gebruik maken van een ontwikkeld bio-gebaseerd thermohardend hars en een versterking uit natuurlijke (vlas)vezels. Ze voorzien ook heel wat testen voor het evalueren van onder meer mechanische treksterktes, belastinglimieten, duurzaamheid, brandgedrag en milieu-impact. Uiteindelijk wordt een demonstrator gerealiseerd om de digitale modellen en de industriële haalbaarheid van bio-gebaseerde composieten te valideren.

BIOCOMPAL maakt deel uit van de projectenportefeuille GoToS3.

Financiƫle info

Partners

Centexbel, Inagro vzw, Materia Nova (Walloniƫ)

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen