BIOBOOST - Acceleration of transition to a bioeconomy in horticultureDe tuinbouwsector zit in een transitiefase. De sector is in West-Vlaanderen erg belangrijk als eerste schakel van een bloeiende agrofoodindustrie. De tuinbouwsector is onder impuls van de afzetmarkten diepvriesindustrie en veiling heel productief, maar kampt – net omwille van zijn intensief karakter - met een aantal uitdagingen. De niet gevaloriseerde resten of delen zijn een deel van deze uitdaging. Niet alleen betekent dit een ondergewaardeerd potentieel, de resten hebben ook een negatieve milieukundige impact (ziekte-overdracht, ...). Door deze resten te valoriseren kunnen enkele negatieve impacten van de intensieve groenteteelt aangepakt worden en kan er nieuwe waarde gecreëerd worden.

Het project BIOBOOST pakt dit probleem aan en focust heel sterk op het potentieel van insecten om laagwaardige reststromen te reconverteren naar hoogwaardige grondstoffen. Door het opzetten van piloten en het stimuleren van KMO’s mikken ze op het valoriseren van reststromen van de tuinbouwsector, het beter ondersteunen van KMO’s, het versnellen van groene innovaties en het enthousiasmeren rond de bio-economie.

Hierdoor zal én de West-Vlaamse tuinbouwer én de verschillende West-Vlaamse KMO’s actief in de ondersteunende sectoren vooruitgeholpen worden.

Financiële info

Projectleider

Gemeente Westland

Partners

Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw, INAGRO, Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVOEV-ILVO), Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen (KCP), National Institute of Agricultural Botany (NIAB), Greenpack Exploitatie B.V., Transportbedrijf Van Vliet B.V., Epping Forrest District Council

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen