Drone Future

De snelle evolutie in het onbemand luchtverkeer en de integratie van de Europese wetgeving zal het voor dronepiloten eenvoudiger maken zich te specialiseren en hun werkveld te verruimen over de grenzen heen. Heel wat sectoren zullen met deze evolutie een golf van disruptie kennen met als gevolg veiligere jobs, accuratere resultaten, snellere en milieubewuste interventies, m.a.w. een oplossing voor veel knelpuntberoepen. Dit vergt ook oplossingen op maat die inspelen op nieuwe economische tendensen en jobs zullen creëren voor de realisatie van de hard- en software die er mee gepaard gaan. De mogelijkheden zijn legio voor bijv. landbouw, logistiek, veiligheid en hulpdiensten, inspectie, bouw, verzekeringen, zorgsector en onderhoud. De 2 sectorfederaties willen verschillende sectoren, piloten en academische instellingen samen brengen om kennis, expertise en netwerk met elkaar te delen. Door de kruisbestuiving kunnen nieuwe toepassingen en samenwerkingen over de grenzen heen ontstaan.

Financiële info

Projectleider

Belgian Drone Federation

Partners

Fédération Professionnelle du Drone Civil

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen