BEESPOKE - Benefitting Ecosystems trough Evaluation of food Supplies for Pollination to Open Knowledge for End usersInsectenbestuiving brentt € 15 miljard op in de EU, maar de wilde bestuiving neemt af. Als reactie hierop heeft de EU in 2018 een bestuiversinitiatief aangenomen. De Noordzeeregio één van de meest productieve landbouwgebieden, in Europa,  maar ook hier is de bestuiving in verval.
 
De algemene doelstelling is om de natuurlijke bestuiving in de lokale en landelijke gebieden te verhogen door grondbeheerders en beleidsmakers nieuwe expertise, tools en financiële middelen aan te bieden.
 
Resultaat moet een meer duurzaam en veerkrachtige agro-ecosysteemen zijn .
 

Financiële info

Projectleider

Game & Wildlife Conservation Trust

Partners

INAGRO, NIAB EMR, Universiteit Gent, Universiteit Kopenhagen, HortiAdvice A/S, Sveriges Lantbruksuniversitet, Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg, University of Kent, Odling I Balans, Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V., Vlaamse Landmaatschappij, Provincie Friesland, Stichting van Hall Larenstein, Cruydt-Hoeck ovf, Coöperatie Agrarisch Collectief Waardrâne U.A.

Thema

Milieu, landschap en natuur

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen