Bedrijfsintegratie als opstap naar verhoogde omgevingskwaliteitHet bewustzijn voor milieu- en omgevingskwaliteit bij land- en tuinbouwers vergroten, staan centraal in dit project. Uitgangspunt is het inzicht dat een integrale en pragmatische aanpak van bedrijfsintegratie het geschikte instrument is en een opstap is naar meer milieubewustzijn.

Projectleider INAGRO wil daarom het draagvlak en de deelnemersgraad bij land- en tuinbouwers aanzienlijk verhogen. Focus ligt op gebieden met hoge landschappelijke, natuurlijke of cultuurhistorische waarden waarbij een gebiedsgerichte, strategische aanpak rond bedrijfsintegratie de druk van landbouwbedrijfsvoering kan milderen. De organisatie van demonstraties, vormingsmomenten en publicaties moeten de doelgroep helpen overtuigen van de meerwaarde van een dergelijke milieubewuste aanpak. Met een praktijkgericht en gebruiksvriendelijk stappenplan kunnen landbouwmanagers en hun adviseurs effectief aan de slag.

Door de uitdagingen van de landbouwsector bekend te maken bij beleidsmakers streeft dit project ook naar een stimulerender beleidsklimaat. Een betere erkenning en waardering van de burger moet een stimulans zijn voor de sector om hierin verder te gaan.

Financiƫle info

Projectleider

INAGRO

Thema

Gebiedsgerichte werking, Landbouw en visserij, Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO, Milieu en hulpbronnen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen