Batic2 mikt op de transitie van een op olie gebaseerde economie naar een biogebaseerde economie en doet dit door lokale economie te ondersteunen, te activeren en te versterken. Het project steunt op twee belanrijke peilers:

1. Regionale economische ontwikkeling in de sector van de natuurlijke bouwmaterialen, met klemtoon op de korte keten. De nauwe band tussen producent en consument kenmerkt dit economisch model. Het ontbreken van tussenactoren in de keten zorgt voor transparantie en een eerlijke prijs voor de producent. Dit model komt de laatste jaren terug onder de aandacht als tegenreactie op de intensieve industrialisering van de landbouw. Verkoop van hoeveproducten op de boerderij is hier een mooi voorbeeld van.

2. het stimuleren van het gebruik van bio-ecologische bouwmaterialen, dit zijn bouw-, constructie-, en isolatiematerialen van natuurlijke oorsprong. Stro, leem, hout, vlas en hennep zijn de meest gekende voorbeelden en hebben als bouwmateriaal heel wat voordelen. Ze kunnen lokaal geteeld en verwerkt worden, ze zijn vochtregulerend en zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. Bovendiend zijn ze nadien gemakkelijk recycleerbaar of composteerbaar. Dit zorgt voor een gesloten koolstofcyclus. De CO2 die de planten tijdens de groei opnemen worden in het gebouw opgeslagen en bij afbraak gaat de gecapteerde CO2 terug naar de natuur of worden er nieuwe evenwaardige materialen van gemaakt. In het laatste geval spreken we dan van kringloopeconomie of cradle to cradle.

 

Financiële info

Projectleider

Bureau Economique de la Province de Namur (BEP)

Partners

BAS Bouwen, Chambre de commerce et d'industrie Champagne Ardenne, Cluster Ecoconstruction, CDTE, Agence Régionale Construction et Aménagement Durables (ARCAD), IDELUX, Ligne Bois

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Concurrentiekracht KMO

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen