Autonoom varen in de WesthoekHet project autonoom varen investeert in de ontwikkeling van de noodzakelijke kennis en technologie (co-creatie) binnen de duwvaart om de overstap te maken van bemande naar onbemande en dus autonome (duw)vaart. Het project wil deze technologie testen en demonstreren in een real-life omgeving, nl. op de IJzer tussen Heernisse (Diksmuide) en het Sint-Joris spaarbekken (Nieuwpoort). Zo wenst het project een belangrijke stap te zetten naar de vermarkting van een nieuw en innovatief systeem, nl. een nieuw binnenvaartproduct waarin Vlaanderen een voortrekkersrol kan opnemen. De projectopzet gaat uit van een triple-helix structuur waarbij Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) optreedt als promotor van het project en de POM West-Vlaanderen en de Katholieke Universiteit Leuven als copromotoren. Op basis van de concrete projectactiviteiten wordt de markt betrokken, namelijk kennispartners, ontwikkelaars/leveranciers van de noodzakelijke technologieën, alsook de binnenvaartondernemers en verladers.
Het project valt uiteen in 4 werkpakketten:

  • In het eerste werkpakket wordt door W&Z het noodzakelijk regelgevend kader opgemaakt en wordt door KU Leuven een technisch ontwerp uitgewerkt dat als basis dient voor werkpakket 2. 
  • In het tweede werkpakket wordt door de POM WVL en KU Leuven, a.d.h.v. het via aanbesteding opgemaakte technisch ontwerp, de noodzakelijke technologie en uitrusting geselecteerd en ontwikkeld voor autonome (duw)vaart. 
  • In het derde werkpakket coördineert de POM WVL de uitvoering en begeleiding van een test- en demonstratiepilot voor een periode van ca. 6 maand. 
  • In het werkpakket communicatie zullen de resultaten van het project worden gedissemineerd naar alle relevante doelgroepen.

Financiële info

Projectleider

Vlaamse Waterweg nv

Partners

POM West-Vlaanderen, KU Leuven

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen