ALPO - Nieuwe polymeermaterialen uit microalgenHet gebruik van hernieuwbare grondstoffen raakt meer en meer ingeburgerd in de kunststoffensector, meer specifiek in de verpakkingen en textiel. Ondermeer door de druk op de wetgeving rond de uitstoot van broeikasgassen wordt steeds meer gebruik gemaakt van biogebaseerde grondstoffen voor de productie van hoogperformante kunststoffen.

Europa in het algemeen en de grensregio met Frankrijk in het bijzonder hinkt achterop als het gaat om de productie van dergelijke bioplastics. Voor de toekomstige economische ontwikkeling van KMO's en grote bedrijven in de regio is het strategisch van groot belang te investeren in de ontwikkeling van nieuwe (bio)polymeren met een hoge toegevoegde waarde. Het onderzoeksproject ALPO levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio door hoogtechnologische en innovatieve bioplastics te ontwikkelen, gebaseerd op duurzame productiemethoden.

De ontwikkeling van innovatieve biogebaseerde materialen kan een sterke stimulans geven aan sectoren die economisch van groot belang zijn voor de regio (textiel, automobielsector, de biomedische sector).

Financiële info

Projectleider

Université de Mons

Partners

Katholieke Universiteit Leuven - campus Kortrijk, AgroParis Tech - Reims, Université de Reims Champagne-Ardenne, Université de Lille - Lille, Universiteit Gent

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Onderzoek en innovatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen