ALG-AD - Creating value from waste nutrients by integrating algal and anaerobic digestion technologyALG-AD zet in op hergebruik van afval om producten te maken voor een duurzame economie, met reductie van milieuverontreiniging en import (Uitdaging 3).

Noord-West-Europa is een dichtbevolkte regio, die buitenproportioneel bijdraagt aan voedsel- en landbouwafval. Om dit te verwerken wordt anaerobe vergisting (AD) gebruikt . AD zet afval om tot biogas energie en een vloeibaar nutriëntrijk digestaat (NRD). Elke AD installatie produceert 4.000-70.000 t/j NRD (met 2-6kg/t stikstof). Het meeste NRD wordt op land afgezet als meststof. Echter, strenge limieten zijn opgelegd in Nitraat gevoelige zones  waarbij afzet op land beperkt wordt om verontreiniging te vermijden. Een groot deel van Noord-West-Europa valt binnen een nitraat gevoelige zone,  waardoor een overmaat aan NRD wordt geproduceerd. Een duurzame behandeling van NRD dringt zich op en oplossingen zijn vereist.

ALG-AD voorziet een oplossing door alg- en AD technologie te combineren om NRD te reduceren en om nutriënten om te zetten naar algenbiomassa voor duurzame veevoeders. De technologie zal gemeenschappelijk geïmplementeerd worden in 3 unieke praktijkomstandigheden in Devon (VK), Brétagne (FR) en Vlaanderen (BE). De sites reflecteren de heterogeniteit van NWE van ‘overwegend afgelegen ruraal’ tot ‘hoofdzakelijk stedelijk’ (OECD 2011), verschillende types biodegradeerbaar afval alsook verschillende wettelijke kaders. Demonstratie naar doelgroepen en beslissingsondersteunende instrumenten zullen marktopname faciliteren.

De uitrol van AD retrofit zal resulteren in (i) marktopname van 300.000 t/j NRD verwerking na 5j en 3.000.000 t/j na 10j, (ii) verminderde stikstofverliezen naar het milieu ter waarde van 1.500->30.000 t actieve N die anders NVZ zou verontreinigen, (iii) productie van ca. 300.000 t/j algenbiomassa (droge stof) waarbij proteïne import kan worden vervangen en voedselzekerheid wordt verbeterd.

ALG-AD

Financiële info

Projectleider

Swansea University

Partners

Universiteit Gent, Karlsruher Institut für Technologie, Birmingham City University, Langage AD, INNOLAB, Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique, Universite de Bretagne Occidentale, Le Centre National de la Recherche Scientifique, Agence nationale de sécurité sanitaire de sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Cooperl arc Atlantique

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Milieu en hulpbronnen

Website

Open website

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen