ALARM FWV - Voor een veiligheid zonder grenzenEen grensoverschrijdend gebied mag geen obstakel zijn voor de hulpverlening in noodsituaties. Het project ALARM wil bestaande risico's identificeren, beter samenwerken om beter te reageren in noodsituaties en wil een civiele veiligheidscultuur bevorderen.
De betrokken partijen uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen willen een operationele grensoverschrijdende samenwerking ontwikkelen tussen civiele veiligheidsactoren aan elke kant van de Frans-Belgische grens op vlak van risicoanalyse, planning, crisisbeheer e.a. zich baserende op een breed spectrum grensoverschrijdende risico's.

Het project verenigt 26 Belgische en Franse ervaren partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de beleidslijnen inzake civiele veiligheid en omvat 3 krachtlijnen:

·geïntegreerd risicobeheer met oprichting van een informatie-uitwisselingsplatform;

·operationele samenwerking met opstelling van grensoverschrijdend schema voor risicoanalyse en -dekking (GSRAD) en met uitwerking van acties voor betere communicatie tussen de hulpdiensten;

·betrokkenheid van lokale overheden en bevolking.


 

Financiële info

Projectleider

SDIS 59

Partners

Federale diensten Gouverneur West-Vlaanderen, Zone Fluvia, MDK - afdeling kust, Métropole Européenne de Lille, Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU), Dreal Nord Pas de Calais Picardie, Institut Scientifique de Service Public, Zone Hainaut Centre, RPA Hainaut Sécurité, Centre informatique du Hainaut, Emiz Nord, Services du Gouverneur de la Province du Hainaut

Prioriteit

Klimaatverandering, risicopreventie en beheer

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen