Agromechatronicasector meets Smart(er) Technology in de WesthoekBegin 2017 publiceerde het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt haar themanummer rond West-Vlaamse machinebouwers voor land- en tuinbouw waaraan Agreon actief meewerkte, getiteld 'Agro-mechatronica zaait, rooit en oogst...’ Uit dit nummer blijkt het belang van onze West-Vlaamse agro-maakindustrie gezien 80% van de Belgische landbouwmachines is 'made in West-Vlaanderen'.

Wordt dit aandeel voor een groot deel vertegenwoordigd door (middel)grote bedrijven als New Holland en Packo en snelle groeiers als AVR bvba en Dewulf nv, toch genereerden een 15-tal kleine kmo’s, zijnde veelal familiale bedrijven in 2015 een omzet van om en bij de 45 miljoen euro bij een totale personeelsbezetting van om en bij de 319 werknemers.

Deze zwaarwegende industriële branche wordt door het West-Vlaamse provinciebestuur en haar actor, de POM West-Vlaanderen, recent gepromoot als één van de vijf Fabrieken voor de Toekomst. We willen met dit repetitieve event een ontmoetingsplaats creëren in de Westhoek, om deze agro-maakindustrie in contact te brengen met partners actief in hoogtechnologische Smart Farming technieken.

Financiƫle info

Partners

Inagro, Agoria, DSP Valley, Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (EV ILVO), FEDAGRIM ASBL, POM West-Vlaanderen, Flanders Make, Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw

Thema

Gebiedsgerichte werking

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen