ACT' EMPLOI - Grensoverschrijdend begeleiding voor werkDe sector van persoonsdienstverlening wordt tegenwoordig geconfronteerd met een grote uitdaging, nl. die van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.Dit vereist de ontwikkeling van professionaliteit en een betere kennis van het bestaande opleidingsaanbod in de sector in Frankrijk en België.

Daarom wil dit project twee belangrijke,zich snel ontwikkelende sectoren combineren: de diensten aan de persoon en de nieuwe technologieën: twee gebieden die voortdurend veranderen en het hart vormen van de groei in de komende jaren.We gaan uit van de veronderstelling dat de informatica en communicatietechnologie(ICT) de sector SAP zal professionaliseren, deelnemen aan de sociale integratie van kwetsbare mensen en de kwaliteit van de dienstverlening door medewerkers zal verbeteren: het is de uitdaging van professionalisering en een betere beroepsopleiding voor werkzoekenden, voor onderwijzers en  werkgevers in de sector. Door het opleiden van werkzoekenden naar nieuwe technologieën, professionaliseert men enerzijds de dienstensector naar de persoon, maar vermindert ook de digitale kloof in de bevolking (zorgverleners en personen)

Financiële info

Projectleider

Tandem Plus

Partners

Fédération des Centres d'Insertion, Multimobil, IFAPME, FOREM, Centre d' Insertion des Bois Blancs, Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes, CIEP Hainaut Centre, Mission régionale pour l'emploi de la Wallonie Picarde (MIREWAPI), SOS Dépannage - antenne Wallonie Picarde, Maison de Quartier des Bois Blancs, CITC-euraRFID

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen