Acasus AcademyDe Acasus Academy (AA) zal de huidige werking mbt duurzaam wonen, bouwen en renoveren, duidelijker fysiek verankeren, inhoudelijk en demonstratief uitbreiden en verder intensifiëren, om de transformatie van het traditionele bouwen naar duurzame innovatieve toepassingen te versnellen. Het brede publiek, incl. alle actoren binnen de bouwketen (van bouwheer over architect tot uitvoerend aannemer) wordt benaderd, met als hoofddoelstellingen sensibiliseren, confronteren en uiteindelijk het overtuigen van de meerwaarde van BEN-bouwen en renoveren.

De Acasus Academy integreert sensibilisering en demonstratie waarbij er voor elke doelgroep specifiek en op maat wordt gewerkt. Het omvat o.m. een vaste tentoonstelling en demonstraties van specifieke bedrijfscases/realisaties. Doel is daarbij ook om kmo actief in de sector te overtuigen van de integratie van duurzame materialen en technieken en zodoende een effectieve realisatie in het patrimonium teweeg te brengen.

Het bouwlabo moet een ontdekkingsruimte worden, waar o.m. kmo en onderwijs op een interactieve en directe manier in contact komen met duurzame bouwtechnieken/materialen. Bij dit alles staat een uitgebreid netwerk en intense samenwerking met de bouwsector, opleidingsinstellingen, en middenveldorganisaties voorop waarbij deze, als mede-ambassadeurs inzake duurzaam bouwen, een belangrijke rol hebben in de brede sensibiliseringsdoelstellingen van onderhavig project. Tijdens de nodige nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden, worden intensieve communicatiecampagnes gevoerd, gecombineerd met On-Site activiteiten.

Na afloop van het project zal de Acasus Academy te Veurne hét sensibiliserende ankerpunt/ toonpunt voor Duurzaam Wonen, Bouwen en Renoveren in de provincie zijn.

 

Financiële info

Projectleider

POM West-Vlaanderen

Partners

Provincie West-Vlaanderen

Thema

Milieu, landschap en natuur, Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Koolstofarme economie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen