AB Vluchtelingen - Begeleiding van vluchtelingen naar de arbeidsmarktAB Réfugiés is een grensoverschrijdend project waarbij arbeidsmarktactoren uit de drie deelgebieden acties ondernemen voor de doelgroep van erkende vluchtelingen. Het project heeft als doelstelling deze vluchtelingen te ondersteunen in een snelle(re) doorstroom naar tewerkstelling. Het zet hiervoor enerzijds in op intensieve trajectbegeleiding, waarbij jonge werkzoekende vluchtelingen geholpen worden bij hun professionele oriëntering en het uittekenen van hun professioneel traject, en waarbij ze in contact worden gebracht met potentiële werkgevers.
Anderzijds wordt ook ingezet op opleiding via het organiseren van een aangepaste vorm van werkplekleren, waarbij de doelgroep gedurende een periode van 6 maanden een opleiding op de werkvloer volgt onder begeleiding van een werkplekcoach. Deze coach ondersteunt de vluchtelingen op vlak van taal, attitude, socio-culturele verschillen... Voor werkzoekenden van wie de (technische) taalkennis nog onvoldoende is om meteen deel te nemen aan het traject van werkplekleren of om zich op een veilige manier op de werkvloer te begeven, voorziet partner CCG/EPS extra taalopleiding via gemeenschappelijke taallessen Frans/Nederlands.
Naast intensieve trajectbegeleiding en het creëren van mogelijkheden voor werkplekleren, zet het project ten slotte ook in op de ontwikkeling van een digitaal beeldwoordenboek als app voor de smartphone. De app is erop gericht om de communicatie op de werkvloer tussen werkgever en anderstalige werknemer, of tussen werknemers onderling, te verbeteren.

Financiële info

Projectleider

POM West-Vlaanderen

Partners

Provincie West-Vlaanderen, VDAB, CCG/EPS, Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA Hauts-de-France), FOREM, Mission locale pour l'Emploi des jeunes dans le Douaisis

Thema

Economie en streekontwikkeling

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen