Aan de slag met SmartfarmingDe laatste jaren zijn een toenemend aantal precisielandbouw technologieën beschikbaar. Alhoewel al aangetoond is dat met technieken zoals bodemscans, gewassensing en opbrengstmetingen aan bedrijfsefficiëntie en milieu-impact kan gewonnen worden, worden deze technieken echter niet of moeilijk opgepakt door de sector.

Enerzijds is dit het gevolg van een hoge kostprijs en de gebrekkige integratie van de verschillende technieken. Anderzijds is een terugkerend probleem het ontbreken van advisering en praktische bedrijfsbegeleiding waardoor landbouwers verdrinken in de datastroming.

Binnen dit project willen we de drempel verlagen en landbouwers uit de Westhoek kennis laten maken met precisielandbouw via bodemscans, gewassensing en opbrengstmetingen.

Door de informatie te integreren en landbouwers te begeleiden bij de interpretatie kunnen de mogelijkheden voor iedere bedrijf worden afgewogen. De focus van het project ligt voornamelijk bij de graangewassen omdat dit gewas op nagenoeg alle landbouwbedrijven in de Westhoek geteeld wordt en omdat hiervoor de meeste praktijkrijpe technologieën ter beschikking zijn. Via monitoring van de graangewassen komt informatie boven water die ook nuttig is voor andere gewassen binnen de rotatie op dit perceel.

Financiƫle info

Projectleider

Inagro

Partners

Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw, airTfacts, PCLT

Thema

Gebiedsgerichte werking

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen