A-P/Réseau ServiceDit project heeft de ambitie een Frans-Belgisch professioneel netwerk op te richten met als doel de begeleiding van mantelzorgers met kwaliteitsvolle diensten. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de reeds bestaande medisch-sociale voorzieningen tussen het Franse Departement du Nord en Wallonië maar ook van de aanwezige expertise in West-Vlaanderen.

In het kader van het professioneel Frans-Belgisch netwerk worden volgende acties voorzien:

  • Het uitwerken van een opdrachten- en organisatiekader in grensoverschrijdend verband
  • Het oprichten van een centraal punt voor de behoeften van zorgverleners via het grensoverschrijdend wetenschappelijk comité enerzijds en grensoverschrijdende interprofessionele ontmoetingen anderzijds
  • Het gebruik van gemeenschappelijke instrumenten met het oog op een betere evaluatie, observatie en oriëntering voor mantelzorgers
  • Het tot stand brengen van grensoverschrijdende praktijkuitwisselingen om nauwkeuriger in te gaan op de behoeften van begeleiders én begunstigden.

Voor de ontwikkeling van begeleidingsprogramma’s voor mantelzorgers worden volgende acties voorzien:

  • Het uitwerken van een vorming voor professionelen rond het thema “Dagelijks leven van mantelzorgers voor ouderen die hun zelfredzaamheid verliezen”
  • Het geven van vormingen aan een 100-tal professionelen aan weerszijden van de grens
  • Het uitwerken van een individueel begeleidingspakket voor mantelzorgers
  • Het geven van vormingen aan 40 coaches rond individuele psycho-affectieve ondersteuning
  • Het uitvoeren van een 300-tal individuele begeleidingstrajecten  aan weerszijden van de grens.

Financiële info

Projectleider

Service public de Wallonie

Partners

Département du Nord, Agence Régionale de Santé Nord-Pas de-Calais

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen