5.1 - TP PCP West-Vlaanderen - Technische bijstand provinciaal contactpunt West-VlaanderenDe uitvoering van Europese programma´s vraagt een bijzondere inzet op het gebied van beheer en begeleiding. Ter ondersteuning van het programmasecretariaat in Brussel richt de provincie West-Vlaanderen een provinciaal contactpunt (PCP) in dat op het grondgebied van de provincie zal instaan voor de taken zoals beschreven in de beheersovereenkomst. Dit vertaalt zich enerzijds in het informeren over EFRO en het begeleiden van promotoren bij de indiening en uitvoering van een EFRO-project, steeds in nauw overleg met de EFRO beheersautoriteit, en anderzijds in het verlenen van medewerking bij de uitvoering van communicatie- en informatie-initiatieven in lijn met de EFRO-communicatiestrategie en de jaarlijkse communicatieplannen.

Financiƫle info

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen