EFRO Vlaanderen: nieuwe oproep voor innovatieve projecten van lokale economie

13-05-2020

De coronacrisis treft de lokale economie zwaar. Veel ondernemers zijn meer dan ooit aangewezen op digitale alternatieven. Het versterken van de lokale economie is meer dan ooit noodzakelijk. Om steden en gemeenten te ondersteunen in deze uitdaging wordt een projectoproep gelanceerd voor lokale besturen om via innovatieve digitale projecten de lokale economie te ondersteunen. De projecten kunnen ingediend worden tot uiterlijk 14 augustus 2020.
 

Smart Government en Smart Economy

In Vlaanderen werden in kader van het 'Operationeel programma EFRO Vlaanderen' 6 prioritaire focusdomeinen gedefinieerd, namelijk Smart Mobility, Smart Environment, Smart Living, Smart People, Smart Government en Smart Economy. De oproep ‘City of Things - Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen’ richt zich op de domeinen Smart Government en Smart Economy, en meer specifiek op projecten die de testfase overstijgen en overgaan tot de implementatie en opschaling van ideeën, producten en processen.

Bijdragen tot een duurzame stedelijke ontwikkeling

Op deze manier willen we een benadering ondersteunen waarbij lokale besturen ondernemingen, bijvoorbeeld leveranciers van slimme technologieën, start-ups, scale-up, betrekken bij hun smart city projecten. Daarnaast wil Smart Economy de levenscyclus van ondernemingen verbeteren, de dienstverlening aan ondernemers (zowel de gevestigde als potentiële) makkelijker en sneller maken, ondernemers betrekken bij de lokale economische activiteiten en zo bijdragen tot een duurzame stedelijke ontwikkeling. Hierbij zijn Internet of Things en open data belangrijke factoren, moeten innovativiteit en creativiteit gestimuleerd worden en moeten slimme technologie en wetenschappelijk onderzoek gecombineerd worden.

Versterking lokale economie en handelskern na coronacrisis

Gelet op de zware impact van de coronacrisis op het lokaal economisch weefsel en de lokale handelaars dienen de ingediende projecten een bijdrage te leveren tot de versterking van het lokaal economisch weefsel en de versterking van de handelskern.

Deadline voor indiening: 14 augustus 2020

Voor deze oproep komen projecten in aanmerking die uitgevoerd worden door Vlaamse steden en gemeenten en door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met een rechtstreekse dienstverlening aan burgers of ondernemingen, andere overheden en strategische onderzoekscentra. Voor deze oproep wordt een budget van 2 miljoen euro voorzien. Projectvoorstellen kunnen tot 14 augustus 2020 ingediend worden. Voor deze oproep wordt gewerkt met een verplichte vooraanmelding.

Meer info over de projectoproep.

Neem deel aan online infosessie op 8 juni

Op maandag 8 juni om 14.00u wordt een online infosessie georganiseerd waarin toelichting gegeven wordt over de oproep. Je kan je hiervoor tot donderdag 4 juni inschrijven via e-mail naar philippe.rousseau@vlaio.be met vermelding van 'Inschrijving infosessie City of Things'.

Meer informatie?

Contactpunt EFRO Vlaanderen provincie West-Vlaanderen:

Mauro Callens, mauro.callens@west-vlaanderen.be - 050/40 32 93