WFFP - Western front for peaceSinds 2014 kreeg de economische branche van het herdenkingstoerisme dankzij de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog meer exposure in de media. Dit bevorderde de bezoeken aan Belgische en Franse herdenkingssites voor de Eerste Wereldoorlog enorm, maar 2018 en het einde van de herdenkingen zullen een keerpunt betekenen. De resultaten en methodes uit onze samenwerking tijdens de INTERREG IV projecten (Herdenking van de Groote Oorlog, Great War), moeten het nieuwe project helpen om het aantal bezoeken en de economische activiteit na de viering van 100 jaar te behouden en de procedures ter begeleiding en lancering van de branche aan de nieuwe conjunctuur aan te passen. De kwaliteit van het WOI- en WOII-aanbod moet ook in evenwicht gebracht worden, want de structurering van die twee thema's is heel ongelijk.
Op deze historisch en onlosmakelijk grensoverschrijdende bestemming van het "westelijk front van de Groote Oorlog" bezoeken lokale en internationale klanten het erfgoed en de culturele en toeristische voorzieningen zonder onderscheid van nationaliteit. We bemerken een sterke gelijkenis in de soorten bezoekers en hun gedrag, alsook in de praktijken van professionele netwerken: schoolgroepen vormen een centraal marktaandeel, maar gezinnen met kinderen en jongeren die alleen reizen, zijn doelgroepen waarvoor we in de eerste jaren van de honderste verjaardag minder aandacht hadden.
Hoe trekken we jongere klanten aan en behouden we de economie van het herdenkingstoerisme in de grensstreek? Hoe verbruikt de jeugddoelgroep het herdenkingstoerisme, welke zijn de belangrijkste distributiekanalen? Welke boodschap sturen we onze nieuwe gemeenschappelijke doelgroepen om ons te differentiëren en de toeristische economie van het erfgoed van de Groote Oorlog te versterken? Door de leer van het onderzoek Great War 2013/2014 (INTERREG IVA 2 Mers) evolueren we naar een innoverende pacifistische en universele positie waarin we de filantropie met het beeld van de bestemming associëren, maar we missen de werkwijze en apparaten om de benadering in netwerken van professionals in de toeristische sector te verspreiden. Ook is er geen wetenschappelijker analyseproces van de verwachtingen en behoeften van bestaande en nieuwe klanten om een aanbod te creëren en een economische basis voor flexibele en unieke marketingmodellen te leggen.

Financiële info

Thema

Toerisme en recreatie

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen