Pathacov - Vroegtijdige diagnose van menselijke ziekten door analyse van vluchtige organische componenten in uitgeademde luchtIn de betrokken grensoverschrijdende regio's is het bekend dat niet iedereen toegang heeft tot een kwalitatieve gezondheidszorg mede bepaald door levensstijl, woonplaats en sociaal-economische factoren.In deze regio's is er een sterkere toename van ziekten zoals kanker in de bovenste luchtwegen en spijsverteringskanalen. Alle actoren in de gezondheidszorg erkennen dat de vroegtijdige opsporing van deze ziekten een veel hogere levenskwaliteit voor patiënten en een aanzienlijke vermindering van de uitgaven voor de gezondheidszorg kan verwezenlijken.Bijvoorbeeld,de overlevingskans bij longkanker is 80% over 5 jaar bij vroegtijdige opsporing en 15% in geval een laattijdige diagnose gesteld wordt.

Om de sociale ongelijkheid te verlagen en de toegang voor alle bevolkingsgroepen van beide zijden van de grens te faciliteren, zal een nieuw zorgaanbod voor de vroegtijdige screening aangeboden worden mede door de mobilisatie van alle gezondheidsactoren in de nabijheid van de bevolkingsgroepen. Vertrekkend uit de literatuurgegevens over de methoden voor de diagnose van kanker, wordt een eenvoudige, niet-invasieve en goedkope methode ontwikkeld voor vroegtijdige detectie van kanker door de analyse van vluchtige verbindingen in de adem van grensoverschrijdende bevolkingsgroepen. Vijf ziekenhuiscentra die gespecialiseerd zijn in kanker  verenigen zich om de specifieke markers van longkanker bij patiënten en controlepersonen te bepalen. Zes onderzoekslaboratoria met complementaire kenmerken, zullen het prototype van een sensor vervaardigen voor de vroegtijdige opsporing van het risico op kanker bij de grensoverschrijdende bevolkingsgroepen.

De uitdaging voor dit project is gebaseerd op specifieke en complementaire vaardigheden aan beide zijden van de grens. De grootste meerwaarde zal zijn om een duurzame samenwerking op te zeten door middel van uitwisseling van goede praktijken, innovatieve benaderingen en uiteindelijk heilzame producten voor grensoverschrijdende bevolkingsgroepen en voor het territoriaal beleid.

Voor de sensibilisering en de ontwikkeling van de vroegtijdige opsporing van grensoverschrijdende bevolkingsgroepen, zal een brede projectcommunicatie opgezet worden en de samenwerking met lokale en professionele zorgbeleidsinstanties, patiëntenverenigingen en alle gezondheidsactoren in de nabijheid van de personen uitgewerkt worden met realistische scenario's en zal aan de grensoverschrijdende bevolkingsgroepen de vroegtijdige opsporing van longkanker aangeboden worden

 

Financiële info

Projectleider

CHRU Lille - Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille

Partners

Katholieke Universiteit Leuven, Centre hospitalier universitaire de Reims, Ecole Nationale Supérieure Mines Télécom Lille Douai, Materia Nova, Université de Liège, campus Arlon, Université de Reims, Université de Mons, Université de Lille 1 - Sciences et Technologies, CHU Amiens, Eurosanté

Prioriteit

Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen