EUREKA - Grensoverschrijdend samenwerken voor burgerparticipatie en vormingMet dit project willen we politiek dichter bij de burger en de burger ook beter informeren over de waarde van democratie. We gaan dit doen aan de hand van heel concrete pilootprojecten in de drie regio's. Het gaat telkens om burgerinitiatieven waar burgers zich actief toe engageren. De deelnemers uit de verschillende regio's gaan op bezoek bij de verschillende projecten en worden ook geïnspireerd door andere projecten. Via workshops gaan ze ook heel actief in gesprek met bewoners van de andere regio's.

De projecten worden allen geëvalueerd en de sociale impact wordt gemeten. De initiatieven worden gebundeld in een gids met good practices en wijd verspreid zodat de burgerinitiatieven ook in andere gemeenten of regio's kunnen worden georganiseerd.

Naast de projecten worden ook opleidingen voorzien en dit voor een eerder kwetsbare doelgroep die vaak moeilijk toegnag krijgt tot reguliere opleidingen of informatiesessies over Europa en de zin van actief burgerschap in Europa. De opleidingen zijn heel interactief en worden in cocreatie ontwikkeld. De sessies zetten de democratische waarden centraal en de pilootprojecten worden hier als middel gebruikt om enkele zaken heel tastbaar te maken. Tot slot wordt een train the trainer cursus georganiseerd voor actoren in het werkveld. Bedoeling is dat ook na het project deelnemers uit de regio aangesproken worden om een actieve burger te zijn in Europa, maar hiervoor moeten de actoren wel weten hoe ze dit kunnen doen.

 

Financiële info

Projectleider

Beweging.net

Partners

Katholieke Hogeschool Vives, Groep INTRO, Centre d'Information et d'éducation populaire du hainaut, Ligue de l'enseignement féderation du Nord, European Internet Broadcasting Service, Femmes Prévoyantes Socialistes Tam

Informatie aanvragen

U kan meer informatie over dit project aanvragen door het contactformulier in te vullen.

Meer info aanvragen